KARATE KLUB PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Nábor nových členov

OZ Budokan Samaria pozýva na nábor nových členov do nášho klubu.

- Športové karate pre deti a mládež od 5 rokov
- Tradičné jiu - jitsu pre mládež od 15 rokov a dospelých záujemcov
- Rozvoj kondičných, koordinačných a silových schopností
- Disciplína, úcta k súperovi
- Strečing
- Plávanie

Prihlásiť sa môžu deti od 5 rokov, mládež a dospelí záujemcovia o karate na telefóne: 0915 525 698

Partneri klubu


01
02
03
04
05
Samorin
Ac

OZ BUDOKAN SAMARIA © 2018
BUDOKAN SAMARIA je člen BÚK a SZK