KARATE KLUB PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Naši tréneri

Mgr. Ladislav Varga

predseda klubu
3. Dan Goju ryu karate, Tréner karate I. kvalifikačného stupňa,
Skúšobný komisár 3.A triedy - karate

Bc. Attila Ürge

podpredseda klubu
tréner I. kvalifikačného stupňa - box, úpoly

Miroslav Podhorný

člen Rady zakladajúcich členov
1. Kyu Goju ryu karate, Rozhodca karate I. kvalifikačného stupňa

Ing. Aleš Gruber

1. Dan Goju ryu karate,
Tréner karate I. kvalifikačného stupňa

Partneri klubu


01
02
03
04
05
Samorin
Ac

OZ BUDOKAN SAMARIA © 2018
BUDOKAN SAMARIA je člen BÚK a SZK