BOJOVÉ UMENIA A ÚPOLY PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Čo je to karate

Karate je moderný ucelený a neustále sa rozvíjajúci systém bojového umenia, ktorý v pozitívnom smere ovplyvňuje a rozvíja psychickú a fyzickú stránku človeka. Pochádza z ostrova Okinawa.

Zvyšuje zdravé sebavedomie a učí k úcte k sebe samému a k svojmu okoliu. Napriek tomu, že je to individuálny šport, rozvíja aj schopnosť práce v kolektíve. Cvičenie karate nie je obmedzené vekom, nakoľko má pretekár po ukončení športovej kariéry možnosť ísť ďalej po ceste zvanej tradičné karate. Tradičné karate sa zameriava na sebaobranné a zdravotné uplatnenie v bežnom živote. Zahŕňa špecifické posilňovanie svalstva, dychové cvičenia, rozvoj osobnosti karatistu smerom dovnútra. Spoznáva sám seba, zisťuje netušené možnosti práce s vlastným telom, ktoré neponúka športové karate a môže tieto cvičenia aplikovať v podstate až do smrti.

Partneri klubu


01
02
03
04
05
Samorin
Ac
08

Budokan Samaria, o.z. © 2019
BUDOKAN SAMARIA je člen BÚK a SZK