BOJOVÉ UMENIA A ÚPOLY PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Naši tréneri

Mgr. Ladislav Varga, MPH

predseda klubu
4. Dan Goju ryu karate, 4. Kyu Judo, 4, Kyu Ju Jutsu
Tréner karate II. kvalifikačného stupňa
Skúšobný komisár SZK 2. A stupňa

Mgr. Attila Ürge

podpredseda klubu
1. Kyu Goju ryu karate
Tréner karate a úpolov I. kvalifikačného stupňa
Tréner boxu II. kvalifikačného stupňa

Miroslav Podhorný

Člen Rady zakladajúcich členov
1. Kyu Goju ryu karate, Rozhodca karate I. kvalifikačného stupňa

Ing. Mgr. Aleš Gruber

3. Dan Goju ryu karate
Tréner karate II. kvalifikačného stupňa
Rozhodca karate I. kvalifikačného stupňa
Skúšobný komisár SZK 3. stupňa

Mgr. Ondřej Valenta

1. Dan Goju ryu karate
1. Kyu Shaolin Kempo
4. Kyu Shotokan karate
Tréner karate I. kvalifikačného stupňa

Partneri klubu


01
02
03
04
05
Samorin
Ac
08

Budokan Samaria, o.z. © 2019
BUDOKAN SAMARIA je člen BÚK a SZK