BOJOVÉ UMENIA A ÚPOLY PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Goju ryu karate

Je bojové umenie, ktoré vzniklo na Okinawe, ale jeho korene pochádzajú z Číny. Pôvodne slúžilo výhradne ako sebaobrana, no neskôr sa rozšírilo do celého sveta, kde si získalo stovky tisíc priaznivcov. Karate ako šport je vhodný pre všetky vekové kategórie bez obmedzenia s mnohými benefitmi.  Cvičenci sa okrem techník karate učia disciplíne a úcte k súperovi. Základom tréningov je nácvik úderov, kopov, hmatov a chmatov a postojov na mieste, v pohybe a v partner tréningu. Tréningy sú obohatené o všeobecnú pohybovú prípravu a to: prvky gymnastických a atletických cvičení, posilňovanie, strečing a plávanie. Deti a mládež majú možnosť overiť si nadobudnuté schopnosti na súťažiach a turnajoch a spolu s dospelými cvičencami absolvovať skúšky na stupne technickej vyspelosti. Karate sa je možné venovať aj rekreačne, bez súťažných ambícii.

Rozpis tréningov

  Pondelok Streda Piatok
Začiatočníci 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00
Pokročilí + súťažiaci 18.00 - 19.30 18.00 - 19.30 18.00 - 19.30

 Partneri klubu


01
02
03
04
05
Samorin
Ac
08

Budokan Samaria, o.z. © 2019
BUDOKAN SAMARIA je člen BÚK a SZK