BOJOVÉ UMENIA A ÚPOLY PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Karate / Judo

Kolískou Juda je Japonsko a vzniklo vyšpecifikovaním niektorých techník hlavne z Ju Jutsu profesorom Jigoro Kanom, ktorý vytvoril svoj vlastný systém výučby Ju Jutsu, v ktorom silnú úlohu zohrávala intelektuálna a morálna výchova a nazval ho Judo. Judo je bojové umenie, spôsob sebaobrany, ale najmä olympijsky šport, ktorý všestranne rozvíja telesnú zdatnosť ako aj psychickú odolnosť cvičenca. Pri vzniku juda sa uvádza rok 1882, ale konečnú podobu dosiahlo až v prvej štvrtine 20. storočia. Filozofia judo kladie veľký dôraz na techniku a psychické schopnosti, prostredníctvom ktorých dokáže judista v prípade potreby eliminovať aj podstatne silnejšieho protivníka. Nezanedbateľnou súčasťou cvičenia judo je aj jeho etika, ktorá prispieva k harmonickému rozvoju osobnosti cvičiaceho a najmä v prípade mládeže má aj silný výchovný charakter. Judu je možné sa venovať aj rekreačne, bez súťažných ambícii. V rámci tejto skupiny sa venujeme výučbe karate v jeho nesúťažnej forme a nácviku hodov, techník a filozofií juda.

Rozpis tréningov

  Utorok Štvrtok
Rekreační cvičenci 17.00 - 18.30  17.00 - 18.30 

 Partneri klubu


01
02
03
04
05
Samorin
Ac
08

Budokan Samaria, o.z. © 2019
BUDOKAN SAMARIA je člen BÚK a SZK