BOJOVÉ UMENIA A ÚPOLY PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Olympijský box

Prvé vyobrazenia boxu sú z dôb 3 000 až 2 000 rokov pred Kristom. Existuje niekoľko druhov boxu, ktoré sa vyvíjali v iných krajinách, známy je napríklad francúzsky box alebo thajský box, ktoré sa líšia pravidlami. Moderný box sa vyvíjal hlavne v Anglicku, kde sa prvé zápasy konali bez rukavíc. Box ako športová disciplína bol aj súčasťou starých olympijských hier. V súčasnosti sa box rozdeľuje na tzv. amatérsky box, a na profesionálny box. Najväčším rozdielom medzi nimi je to, že v amatérskom (olympijskom) sa používajú helmy na ochranu hlavy, a boxuje sa menej kôl než je to v profi ringu (obvykle 3x3 minúty). Dnes je box veľmi prestížny šport, niektorí boxeri sa radia medzi najlepšie platených športovcov v súčasnosti. Naši zverenci si môžu svoje zručnosti vyskúšať na turnajoch, alebo cvičiť pre radosť ako rekreačný box, ktorý je určený hlavne vyšším vekovým kategóriám.

Tréningy BOXU

  • Dom prijatia sv. Františka z Pauly v Šamoríne
    Aktuálne informácie o tréningoch poskytneme na tel. čísle: 0905 790 555


Partneri klubu


01
02
03
04
05
Samorin
Ac
08

Budokan Samaria, o.z. © 2019
BUDOKAN SAMARIA je člen BÚK a SZK