BOJOVÉ UMENIA A ÚPOLY PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Olympijský box

Prvé vyobrazenia boxu sú z dôb 3 000 až 2 000 rokov pred Kristom. Existuje niekoľko druhov boxu, ktoré sa vyvíjali v iných krajinách, známy je napríklad francúzsky box alebo thajský box, ktoré sa líšia pravidlami. Moderný box sa vyvíjal hlavne v Anglicku, kde sa prvé zápasy konali bez rukavíc. Box ako športová disciplína bol aj súčasťou starých olympijských hier. V súčasnosti sa box rozdeľuje na tzv. amatérsky box, a na profesionálny box. Najväčším rozdielom medzi nimi je to, že v amatérskom (olympijskom) sa používajú helmy na ochranu hlavy, a boxuje sa menej kôl než je to v profi ringu (obvykle 3x3 minúty). Dnes je box veľmi prestížny šport, niektorí boxeri sa radia medzi najlepšie platených športovcov v súčasnosti. Naši zverenci si môžu svoje zručnosti vyskúšať na turnajoch, alebo cvičiť pre radosť ako rekreačný box, ktorý je určený hlavne vyšším vekovým kategóriám.

Rozpis tréningov

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Párny týždeň 19.00 - 20.15   19.00 - 20.15   19.00 - 20.15
Nepárny týždeň   19.00 - 20.15   19.00 - 20.15  

 Partneri klubu


01
02
03
04
05
Samorin
Ac
08

Budokan Samaria, o.z. © 2019
BUDOKAN SAMARIA je člen BÚK a SZK