BOJOVÉ UMENIA A ÚPOLY PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE

Rozširujeme našu ponuku

Budokan Samaria, o.z. rozširuje ponuku a možnosti pre záujemcov o štúdium bojových umení a úpolových športov.

Budokan v preklade z japončiny znamená "škola bojových umení". Pôvodne Karate klub Budokan Samaria od svojho vzniku postupne rozširuje svoju ponuku a možnosti pre záujemcov o štúdium bojových umení, resp. nadšencov úpolových športov. Pod vedením skúsených a kvalifikovaných trénerov sa u nás môžete zdokonaľovať v karate, v súťažnej aj nesúťažnej forme, olympijskom boxe a MMA.

Pre deti a mládež sme vytvorili motivačno - výchovný projekt Moja cesta bojovníka, ktorej cieľom je prostredníctvom 10-tich komnát s rôznymi úlohami rozdelenými do celého roka viesť našich mladých zverencov k zodpovednosti a k hlbšiemu pochopeniu podstaty karate a motivovať ich k ďalšiemu cvičeniu. Úspešné splnenie úlohy je ohodnotené pečiatkou do príslušnej kolónky - komnaty.

MOJA CESTA BOJOVNÍKA [PDF]Partneri klubu


01
02
03
04
05
Samorin
Ac
08

Budokan Samaria, o.z. © 2019
BUDOKAN SAMARIA je člen BÚK a SZK